راهنماي خريد راکت بدمينتون

تفاوت اصلي راکت هاي بدمينتون جنس و کيفيت مواد تشکيل دهنده راکت ها محدود مي شوند.

راکت هاي مبتدي

راکت هاي بيسيک و پايه معمولا از جنس آلومينيوم  يا آلومينيوم بهبود داده شده مي باشند که به بازيکنان تازه کار و مبتدي بيشتر توصيه مي گردد. علت اين توصيه مقاومت بيشتر اين راکت ها در مقابل ضربات ناشي از اشتباه بازيکنان به زمين يا راکت پارتنر خود در بازي دونفره مي باشد.

راکت هاي متوسط

پس از راکت هاي بيسيک که معمولا به ظور کامل از آلومينيوم مي باشد، نوبت به راکت هاي متوسط مي باشد که معمولا جنس شفت آنها از کربن با مدول انعطاف پايين( به دليل سبک تر شدن راکت ها و دادن انعطاف کافي ) و جنس فريم آنها از آلومينيوم مي باشد. البته با اضافه کردن تکنولوژي هاي مختلف نظير تغيير شکل فريم و شفت راکت يا مواد تشکيل دهنده راکت ها، مي توان کيفيت راکت ها را بالا برده که طبيعتا به قيمت راکت نيز افزوده مي شود.

راکت هاي حرفه اي

راکت ها از جنس کربن گرافيت که مورد پسند بازيکنان حرفه اي مي باشند نيز با تغيير کيفيت کربن، راکت بازدهي بالاتري براي بازيکن ايجاد مي کند. اين افزايش کيفيت کربن راکت که منجر به سبکتر شدن راکت و بهتر شدن حرکت راکت در هوا موقع ضربه زدن مي شود. نکته منفي اين راکت ها شکننده تر شدن راکت ها در هنگام برخورد با جسم سخت است. علت اين امر بهبود کيفيت بالاي گرافيت در راکت است که ترد شدن راکت را به دنبال دارد.

اين نکته مهم قابل دکر است که راکت هاي بدمينتون مکس بواسطه طراحي منحصر به فرد، هيچ گاه در حالت عادي و در حال بازي دچار بازي نمي شود، اما احتمال شکسته شدن راکت(مخصوصا با کيفيت کربن بالا) در برخورد به جسم سخت امري اجتناب ناپدير است و راکت هاي مکس با وجود کيفيت بالاي طراحي و مواد بکار رفته در ساخت از اين قضيه مستثني نمي باشد.

در اين صنعت سعي بر آن شده که بهترين راکت موجود در ميان راکت هاي مکس با توجه به کيفيت بازي بازيکن توصيه گردد، لذا بيان کردن اين نکته خالي از لطف نيست که انتخاب راکت بر اساس گرانتر شدن آن هميشه به سود بازيکن نمي باشد. به همين جهت کمپاني مکس سعي بر آن دارد که با معرفي صحيح راکت به لحاظ بالانس، کيفيت کربن و تکنولوژي راکت به هر چه بهتر شدن انتخاب بازيکن براي راکت ايده آل و بهينه کمک کند.

بازيکنان مبتدي و پايه بايد اين نکته را بدانند که راکت هاي بيسيک و متوسط جوابگوي تمرينات آنها تا مدت زيادي خواهد بود.

علت توصيه راکت هاي پايه و متوسط به بازيکنان تازه کار به دو دليل است:

1. مقاومت بيشتر راکت در ضربه اشتباه به زمين و راکت ديگران در اثر ضربه اشتباه مي باشد که امري اجتناب ناپذير در زمان پادگيري مي باشد.

2. مشخص شدن سبک بازيکنان در ابتداي کار است که اين انتخاب احتياج به زمان لازم تا رسيدن به حد متوسط يا حرفه اي دارد. انتخاب اشتباه راکت مي تواند در دراز مدت به اذيت شدن مچ بازيکنان و همچنين پايين اوردن کيفيت ضربات منجر شود.

لذا کمپاني مکس تا حد زيادي دقت کرده است که با اطاعات کاملي بازيکنان را از کيفيت راکت ها مطلع سازد.

راکت ها از نظر تعادل و استراتژي بازي به سه دسته تقسيم مي شوند:

1. کنترلي

2. ترکيبي

3. قدرتي يا تهاجمي يا حمله اي

4. سرعتي

راکت هاي کنترلي:

اين دسته از راکت ها داراي هد يا فريم سبکتري بوده و به همين جهت بازيکنان قدرت کنترل بالاتري روي ضربات خواهد داشت، چراکه با سبک تر شدن فريم راکت بازيکنان با دقت بالاتري به توپ ضربه خواهد زد. البته ميزان انعطاف راکت که اساسا توسط شفت ايجاد مي شود نيز در اين امر تاثيرگذار است.

راکت هاي ترکيبي:

در اين دسته از راکت ها وزن راکت به طور متعادل در کل راکت توزيع شده و عموما از نظر انعطاف شفت، انعطاف متوسطي دارند.

راکت هاي قدرتي يا تهاجمي يا حمله اي:

در اين راکت ها بالانس راکت به سمت فريم يا هد راکت مي باشد و عموما از تمرکز وزن بيشتري در نميه بالايي فريم يا هد راکت برخوردار هستند و همچنين انعطاف شفت راکت تاثير زيادي از نحوه انتقال قدرت ضربه مي گذارد.

راکت هاي سرعتي:

ويژگي سرعت د راکت هاي مکس محدود به نوع خاصي از راکت ها نمي شود، چرا که با طراحي خاص فريم و شفت راکت هاي مکس اين ويژگي در تعداد زيادي از راکت ها ديده مي شود.

به کمک علم روز و تکنولوژي بالا و همچنين استفاده از افراد متخصص در زمينه طراحي آيروديناميکي، سعي بر آن شده که ميزان اصطکاک با هوا به حداقل برسد تا با استفاده از ويژگي سرعت بالا، بازيکنان لذت بيشتري از ضربات خود با راکت هاي مکس ببرند و در نهايت تيجه ي بهتري کسب کنند.

قابل ذکر است که راکت هاي حرفه اي مکس با طراحي منحصر به فرد و شفت، به هر چه بيشتر شدن بازدهي راکت کمک مي کندو اين طراحي منحصر به فرد به همراه تکنولوژي هاي جديد نظير فناوري  نانو ويا فريم هاي آيروديناميک به هر چه بيشتر سرعتي شدن راکت و قدرت مانور و حرکت بيشتر در هوا کمک مي کند.


تاریخ ثبت خبر: 5/11/2014


طراحی و پیاده سازی توسط آریامکث